HAPPY B-DAY, ESSENCE!

 

Essence, my absolutely favorite drugstore brand ever, is celebrating their 15th birthday! If you know my story, I haven’t really gotten into make-up until a couple of years ago so I don’t own any »vintage« Essence myself, but when I was going through my make-up collection and picking out Essence products, there was no denying it: I truly am an Essence make-up junkie.

Essence, ki je moja daleč najljubša drogerijska znamka, letos praznuje že petnajsti rojstni dan! Če poznaš mojo zgodbo, potem veš, da sem se za make-up začela resneje zanimati šele nekaj let nazaj. Posledično nimam nobenih »vintage« Essence izdelkov, vendar pa sem ob pregledu svoje zbirke ugotovila, da se kljub temu brez težav lahko označim za Essence odvisnico.

 

When thinking about how to best congratulate Essence on reaching this milestone, I first thought about writing a poem (no joke!) but after some attempts realized that I’ve been out of high-school for too long since my rhyming wasn’t really working all that great. But I am good with words, so while you take a look at some photos of my Essence collections, you will also find A-Z attributes that remind me of the brand.

Ko sem razmišljala, kako naj Essence čestitam ob tem velikem mejniku, sem najprej pomislila, da jim napišem pesem (brez heca!), vendar pa je očitno od mojih srednješolskih dni res preteklo že kar nekaj vode in moje rime nekako ne padejo tja, kamor bi morale. Kljub temu pa še vedno rada pišem, zato lahko med naslednjimi fotografijami moje Essence kolekcije najdeš moje A-Z asociacije na blagovno znamko Essence. V slovenščini so sicer začetne črke nekoliko drugačne, vendar pa bistvo ostaja enako.

AVAILABILITY: it’s available in drugstores around the country and on various online stores (like Click2Chic and Licila.si). It’s also available in many, many countries around the world. DOSTOPNA: znamka je dostopna v drogerijah po celi Sloveniji in različnih spletnih trgovinah (kot Click2Chic in Licila.si). Dostopna je tudi v mnogih državah po svetu.

BALANCED: the price to quality ratio is probably the best you will find in any of the drugstore brands. URAVNOTEŽENA: razmerje med ceno in kakovostjo je verjetno najboljše od vseh drogerijskih znamk pri nas.

CONFIDENT: when thinking of Essence, I often think of young women trying out make-up for the first time and finding their confidence in it. SAMOZAVESTNA: ko razmišljam o znamki Essence, pogosto pomislim na mlada dekleta, ki šele začenjajo spoznavati make-up in v njem najdejo samozavest.

DESIGN: I don’t necessarily love the design of all the regular editions, but the limited editions packaging are always super fun and adventurous. DIZAJN: priznam, da nisem najbolj navdušena čisto nad vsemi embalažami iz redne kolekcije, vendar pa so embalaže pri omejenih izdajah vedno zabavne in polne domišljije.

EFFICIENT:  while I might prefer other brands in some make-up categories, I know that I could easily just own Essence products and live happily. UČINKOVITA: čeprav pri določenih kategorijah ličil raje posežem po kakšni drugi znamki, bi prav lahko živela samo z Essence izdelki in bi bila prav srečna.

FUNNY: they always amuse me with the names of their products – that’s the first thing I look at in PR materials. They also tricked me this year on April Fools Day (I will get you back!) ZABAVNA: z imeni svojih izdelkov me vedno zabavajo – pravzaprav je to prva stvar, ki jo vedno pogledam v PR materialih. Letos so me prav grdo nahecali tudi za prvi april (kar jim bom vsekakor vrnila, šminke z okusom pomfrija, pajade!)

GUTSY: while some brands walk the safe line, Essence really follows the trends and isn’t afraid to try new things. POGUMNA: nekatere znamke se vedno držijo le preizkušenih receptov, Essence pa spremlja nove trende in ga ni strah poizkusiti kaj novega.

HARD-WORKING: I can’t imagine the effort it takes to come out with new releases at this pace. The Cosnova team really must be amazing. DELOVNA: niti pomisliti si ne upam, koliko dela zahtevajo vse kolekcije, s katerimi nas redno razveseljujejo. Ekipa Cosnove je res neverjetna.

INEXPENSIVE: for Essence, that’s the name of the game. All of the products are really affordable. POCENI: to drži čisto za vse Essence izdelke, ki so resnično prijazni našim denarnicam.

JOVIAL: even the stands in the stores let you know what Essence is all about: fun, friends and enjoying life. VESELA: že stojala v trgovinah nam sporočajo, da so znamki Essence pomembni zabava, prijatelji in uživanje v življenju. 

KIND: To consumers, with the quality, but even more so, to our wallets. PRIJAZNA: do potrošnikov je prijazna s kvaliteto, pa tudi s ceno izdelkov.

LIMITED: in terms of sales volume, especially, when we’re talking about the limited edition collections which are fun, funky and always full of surprises. OMEJENA: v smislu količine, še posebej, kadar govorimo o njihovih omejenih kolekcijah. Te so še posebej zabavne, kul in vedno polne presenečenj.

MATURE: not old, but old enough not to make beginner mistakes. I think we all agree that the quality has grown immensely in the past few years and it shows in the love that we show the brand. ZRELA: ne stara, ampak dovolj zrela, da ne dela začetniških napak. Mislim, da se vsi strinjamo, da je kakovost izdelkov v zadnjih nekaj letih zelo narasla, kar se pozna tudi v ljubezni, ki jo znamki izkazujemo.

NATALIJA: is the brand manager for Essence in Slovenia. Fun, funny, optimistic and a classy lady I always enjoy having a chat with when she can take the minute out of her busy schedule. NATALIJA je skrbnica blagovne znamke Essence za Slovenija. Zabavna, optimistična in vedno brezhibno urejena dama, s katero z veseljem poklepetam, kadar ima kakšno minutko časa.

ORIGINAL: unlike some other brands (yes, MUR, I’m looking at you), I have never noticed that Essence would try to copy more expensive brands. ORIGINALNA: za razliko od nekaterih drugih znamk še nikoli nisem opazila, da bi Essence kopiral druge blagovne znamke.

PLAYFUL: I like a brand that doesn’t take itself too seriously. IGRIVA: všeč so mi blagovne znamke, ki same sebe ne jemljejo preresno in se znajo tudi pošaliti.

QUALITY: while quality varies among products, I’d say that about 90 % of everything I’ve ever bought is very good or great. KAKOVOSTNA: čeprav seveda kakovost pri vseh izdelkih ni enaka, bi rekla, da je bilo kakšnih 90 % izdelkov, ki sem jih kdaj kupila, zelo dobrih ali odličnih.

RELIABLE: if my luggage got lost on a flight, I could walk to an Essence counter in any country and know that they have the products and the quality I need. ZANESLJIVA: če bi med dopustom izgubila prtljago, bi lahko v kateri koli državi pristopila k Essence stojalu v drogeriji in vedela, da bom tam našla vse izdelke, ki jih potrebujem in me kakovost ne bo razočarala.

SOLD OUT: Yes, that happens, especially with limited editions, so I always try to be the first in line for the new releases. RAZPRODANA: še posebej pri omejenih kolekcijah se stojala hitro izpraznijo, zato skušam biti vedno prva v vrsti, ko se pojavijo na policah.

 

TRENDY: ombre blushes, hair tattoos, matte lips – Essence has you covered, whatever the latest trends in the beauty industry might be. TRENDOVSKA: ombre rdečila, tatooji za lase, mat šminke – ne glede na to, kateri so najnovejši trendi v lepotni industriji, jih Essence hitro pripelje na svoje police.

UNDERSTANDING: they listen to the consumers, their needs and requests and answer with products that satisfy those needs. RAZUMEVAJOČA: poslušajo svoje potrošnike, njihove želje in potrebe in odgovorijo z izdelki, ki te želje zadovoljujejo.

VERSATILE:  Essence offers so many products that every single person can find something for themselves in the stand. RAZNOLIKA: Essence ponuja toliko različnih variant izdelkov, da prav vsakdo lahko na policah najde nekaj zase.

WELL ROUNDED:  range of the brand is amazing –  it offers everything from tools to make-up to perfume. LEPO ZAOKROŽENA: nabor izdelkov znotraj znamke Essence je neverjeten – ponuja prav vse od pripomočkov za ličenje do parfumov.

Essence will be celebrating all year long and they’re inviting you to join the celebration. On the link *here* you can wish Essence happy birthday and enter their prize game! Make sure to also let me know what’s your favorite Essence product of all times. Until next time, stay beautiful!

Essence bo svoj rojstni dan praznoval celo leto in tudi tebe vabijo, da se pridružiš temu praznovanju. Na povezavi *tukaj* lahko Essence zaželiš vse najboljše in s tem sodeluješ v njihovi nagradni igri. Prav tako mi ne pozabi zaupati, kateri je tvoj najljubši Essence izdelek vseh časov. Do naslednjič, ostani čudovita!