5 things beauty bloggers do, and I don’t (but should?)

The title itself may suggest drama, but I promise you there will be no drama in this post. Throughout years of blogging, I’ve been noticing certain habits my fellow beauty bloggers have and I don’t – but perhaps I should? Let me know in the comments!

1. PHOTOS BEFORE USE!

blogging

On beauty blogs, I’ll often see photos of products that haven’t been touched along with a long, nice review of the products. I’m not suggesting that these reviews are fake in any way. I know that the bloggers take photos of the products once they buy or receive them and before they start using them. I admit that I don’t have the patience for that so my photos often look like the one above. Do you find this OK or should I take photos of products before I start using them?

2. IF IT’S NOT ON INSTAGRAM, IT DIDN’T HAPPEN

blogging

I’ll occasionally share snippets of my personal life on Instagram Stories – a good pizza, a glass of wine, a captured moment with my boy or my dirty kitchen. But mostly, I keep the content beauty related. I see that my fellow colleagues try and capture as many moments as possible through their phone cameras – cooking, shopping, work activities, driving, watching a football game and so forth. I love looking at these and I wonder – would you like it if I did the same and took you along with me every day? View Post

Blogmas #10: Silent night or Driving home for Christmas

I must admit I’m a complete sucker when it comes to Christmas music. When at work, I start listening to my YouTube playlist sometime in mid November and don’t stop until mid January. Sometimes, I’ll even annoy my coworkers with it – all for a bit of Christmas spirit.

Priznam, ljubim božično glasbo. V službi sem božične pesmi preko YouTuba običajno začela poslušati že sredi novembra in jih poslušala še dober čas v januarju. Včasih sem s kakšno posebej super pesmijo malo jezila tudi moje sodelavce – vse v duhu čarobnega božiča, seveda.

This year I’m spending more time in my car since baby M and I are doing some light shopping each day and I love playing the Christmas tunes out loud to him while singing along. I’m sure he doesn’t get the whole X-mas thing just yet, but better start early, right?

Letos se z malim M-jem skoraj vsak dan odpraviva na kakšen potep (in v nakupe), kar pomeni, da veliko časa preživim v avtu. Tudi njemu seveda naglas predvajam božične pesmi in si seveda popevam obenem. Čeprav sem prepričana, da koncepta božiča še ne razume, ni nikoli prezgodaj za nekaj pozitivnega vpliva, mar ne?

Anyway, today I wanted to share with you my top 5 Christmas songs that I could listen to all year long. Maybe use them as a background while you‘re creating a holiday manicure, baking cookies or simply relax, close your eyes and drift along. The choice is yours. View Post

Blogmas #7: Who is Low Maintenance Beauty?

If you’ve been following my blog for a long time, you probably only know me as Maša. That Maša who never publishes her own photos. As mentioned many times I had a solid reason for keeping my privacy in that aspect, but now some things have changed and today – for the first time – I’m happy to share my face with you.

Če me spremljaš že dlje, me poznaš samo kot Mašo – tisto Mašo, ki nikoli ne objavi svoje fotografije. Že večkrat sem napisala, da imam za to tehten razlog, vendar pa so se zdaj okoliščine nekoliko spremenile in svoj obraz danes – prvič – z veseljem delim s teboj.

Naturally, this also means that my blog will change a bit. Now, I’ll be able to show you the make-up on my face, create a make-up look for special occasions or share my photos from events. I’m looking forward to the freedom this change will give me.

To seveda pomeni, da se bo nekoliko spremenil tudi moj blog – sedaj vam bom lahko ličila pokazala na obrazu, lahko bom ustvarila kakšen videz za posebne priložnosti, ali pa fotografijo s kakšnega dogodka. Veselim se svobode, ki mi jo prinaša to, da vam lahko pokažem – sebe.

 I only see it fitting that we catch up on a couple of moments from past years when you had to take my word for everything I was doing and testing. I’d like to share some photos with you – photos that show me for who I am and what I love in life. These are not professional photos – just those that mean something to me and captured special moments of my life. Hopefully, you like this change and will continue my journey with me.

Ker pa se mi zdi prav, da prineseva noter vsaj kakšen trenutek iz preteklih let, ko si mi morala vedno le na besedo verjeti, kaj se mi dogaja v življenju, pa s tabo delim nekaj fotografij, ki so mi še posebej pri srcu in kažejo, kdo sem, kakšna sem in kaj me v življenju veseli. To niso profesionalne fotografije – le takšne, ki mi nekaj pomenijo in ki so ujele meni dragocene trenutke. Upam, da ti bo ta sprememba všeč in da ostaneš z mano še naprej.

I love to travel, in fact that’s one of my favorite things in the world. I’ve seen over 40 countries and look forward to add more to the list. This photo is from one of the travels – Death Valley at 50’C. ***** Ljubim potovanja, ki so ena mojih najljubših stvari v življenju. Videla sem že več kot 40 držav in komaj čakam, da jih na seznam dodam še več. Fotografija je iz enega bolj zanimivih krajev na svetu – Doline smrti pri 50’C.

View Post