Blogmas #3: BEST GIFTS FOR HIM ***** NAJLEPŠA DARILA ZANJ

Shopping for the men in my life is a challenge, to say the least. It’s not difficult to buy a gift for my hubby since he always needs something – new tires, a nice sweater, a massage or a new “toy” for his workshop. I never run out of ideas. But shopping for my male friends is more difficult since I often don’t know what they need and what they already own, seeing I don’t talk to them about this as I do with my girlfriends.

Nakupovanje za moške v mojem življenju je vsako leto izziv. Mojemu darila ni težko kupiti – vedno kaj potrebuje, pa naj bodo to nove gume, kakšen lep pulover, terapevtska masaža ali pa kakšna nova igrača za njegovo delavnico. Idej mi tu res ne manjka. Težje pa je kupovati za moje moške prijatelje, saj pogosto ne vem, kaj že imajo in kaj potrebujejo, saj se preprosto o tem z njimi ne pogovarjam toliko, kot z ženskami. 

Consequently, I often rely on my gut feeling – I buy something I feel they wouldn’t buy for themselves because they don’t need it that badly. Sometimes, I also buy things that they perhaps already use and a spare won’t do any harm. But in both cases, I try to make sure that I buy things that are actually useful and won’t just gather dust.

Posledično običajno kupujem po občutku – nekaj, kar se mi zdi, da si sami ne bi kupili, ker nujno ne potrebujejo, včasih pa tudi kaj, kar morda že uporabljajo, pa ne bo nič škodilo, če imajo še malo zaloge. Vedno pa se potrudim, da moja darila niso “praholovci” in so dejansko uporabna.

The first gift that completely amazed me this year is perfect for travelers who like to spread their wings and travel the world. Scratch map is a map of the world on which you scratch off the countries you visit – similarly as you would with a scratch card. The goal? To scratch off the entire map, of course! Available in Flat online store (24,95€).

Prvo darilo, ki me je letos čisto navdušilo, je namenjeno vsem popotnikom, ki radi razpnejo krila in se podajo po svetu. Scratch map je zemljevid sveta, kjer lahko države, ko jih obiščeš, podobno kot loterijsko srečko podrgneš s kovancem in razkriješ drugo barvo. Cilj? Seveda – podrgniti cel zemljevid! Slednjega dobiš v Trgovini Flat ali v njihovi spletni trgovini (24,95€). 

Next gift that I will be buying for a few of my friends this year are cosmetics. But not just any cosmetics – these are for their beard! I personally think that men can have beards as long as they take care of them so they don’t itch and scratch on our poor faces. Afrodita’s line Beard Oil includes oil (9,40€), conditioner (3,10€) and beard wax (5,20€). Available in Afrodita online store.

Naslednje darilo, ki ga bom letos podarila kar nekaj moškim, je negovalna kozmetika. Pa ne katerakoli, ampak tista za njihovo brado! Osebno mislim, da naj moški brado kar imajo, vendar pa morajo zanjo skrbeti, da nas ubogih deklet ne pika in praska, se strinjaš? Afroditina linija Beard Oil vsebuje  olje (9,40 €), balzam (3,10 €) in vosek za brado in/ali brke (5,20 €). Izdelke lahko dobiš v vseh večjih trgovinah ali preko spletne trgovine.

For men who don’t have beards, I’m once again inclined to suggest L’Occitane products. I had a chance to smell the new Cedrat line in Maxi a few days ago and now I already know what my hubby will smell like in the following months. This set includes a shower gel, after shave balm and deodorant (59,40€). Available through the L’Occitane online store and in shops.

Za tiste moške, ki brade nimajo, pa se ponovno podajam med izdelke L’Occitane. Novo linijo Cedrat sem pred dnevi preizkusila v Maxiju in diši res božansko, tako da zdaj vem, kako bo v prihodnjih mesecih dišal moj dragi – ta vonj bo ravno pravi zanj.  Set vsebuje gel za prhanje, balzam po britju in deodorant (59,40 €). L’Occitane je dostopen v njihovi spletni trgovini, trgovinah po Sloveniji, Nami, določenih trgovinah Muller ter Maxiju.

Another great idea for busy men is a practical portable lunch box. More and more men decide to bring food from home and reject the idea of sausages and french fries in the cafeteria. The lunch box is also great for shorter trips and for a snack after the visit to the fitness center. Having more compartments means the food doesn’t get mixed up and the choices of snacks can be even more versatile. You can get the Box Appetit in Flat online store (24,95€).

Še ena super ideja za zaposlene moške je priročna potovalna embalaža za malico ali kosilo. Vse več moških se odloča, da je hrana, pripravljena doma, vseeno bistveno boljša od klobase in pomfrija, ki jih strežejo v menzi, tovrstna embalaža pa je odlična tudi za krajše izlete in potovanja, pa tudi za hiter obrok po obisku fitnesa. Ker ima več prekatov, se hrana med seboj ne pomeša, torej je izbor malice lahko še bolj pester! Box Appetit je prav tako iz trgovine Flat (24,95€).

I find the Goat Mug a perfect gift for gentlemen who are chic and like to stand out. It’s a Slovenian product that came to life through a Kickstarter campaing so I’m happy to support it. It’s available in four different colors, two sizes, with accessories in original or faux leather… there are many options, to say the least. The basic package costs about 25 € and can be bough through the online store Goat-story.

Za tiste gospode, ki so radi chic in izstopajo, je po mojem mnenju super kul darilo Goat Mug. Gre za slovenski izdelek, ki je nastal iz Kickstarter kampanje, zato ga z veseljem podprem. Dosegljiv je v štirih različnih barvah, dveh različnih velikosti, z dodatki v pravem ali umetnem usnju… skratka, variacij je kar precej. Osnoven komplet stane približno 25 €, kupiš pa ga lahko preko njihove spletne strani

On the other hand, we have gentlemen of a more practical nature. For such, I think that a serving board is a great gift, especially a nice one like the one above made from American Oak (online store 1001 dar, 19,95€). If you add a salami to such a board, the excitement will probably go through the roof!

Na drugi strani imamo seveda gospode, ki so bolj praktične narave. Za takšne je gotovo super darilo  servirna deska, kot je ta zgoraj iz ameriškega oreha (spletna trgovina 1001 dar, 19,95€). Če na takšno desko dodaš še dobro salamo, pa bo gotovo navdušenje nad darilom še večje!

Last but not least, let me say a few words about a gift for the soul that needs some cheering up. I personally always buy tickets for us to see a comedy play, but not in December which is a festive month. No, we usually visit one in mid January when the festivities are well and truly over which is somewhat depressing. I suggest the “autocomedy” Jonas in Špas Teater (tickets 18-22€).

Še zadnje darilo, o katerem bom spregovorila nekaj besed, je darilo za dušo, ki potrebuje razvedrilo. Sama vedno kupim karte za kakšno komedijo, pa ne za december – takrat je zabave dovolj. Ne, midva si komedijo ogledava sredi januarja, ko je vseh praznovanj konec in sva zaradi tega ponavadi kar precej potrta. Letos priporočam ogled “avtokomedije” Jonas v Špas Teatru (od 18-22€). 

Hopefully I gave you some good ideas for your presents. If not, I suggest you look through the webpages listed above because the variety of products is amazing. (In case you are wondering – no, I am not sponsored by any of the companies above).

Upam, da se ti je ob zgornjih predlogih utrnila kakšna dobra ideja tudi za tvoje obdarovance. Sicer pa še vedno lahko pobrskaš po spletnih straneh, ki sem jih navedla zgoraj, saj je izbira res pestra. (Če se sprašuješ – ne, ta objava ni sponzorirana od nobenega od naštetih podjetij.). 

Don’t forget to find today’s word of the day that will allow you to enter my giveaway and join me again on Wednesday when I’ll show you my ideas for great gifts on a budget (under 10€). Until then, stay beautiful!

Ne pozabi poiskati današnje besede dneva, ki ti bo omogočila sodelovanje v nagradni igri, ponovno pa se mi pridruži v sredo, ko ti bom predstavila svoje ideje za super darilca do 10€. Do takrat, ostani čudovita!