Baby shopping!

There are a few things more fun than expecting your first baby and shopping for the new arrival. There are endless lists of what you’ll need for your family member and I bought it all. The lists are not entirely useless but here are a few tips and tricks how to make your purchases count, what to invest in and how you can save a bit of money here and there.

Le malo stvari je bolj zabavnih kot nakupi ob pričakovanju novega družinskega člana. Obstaja mnogo seznamov stvari, ki naj bi jih novopečeni starši in dojenčki potrebovali – mislim, da sem sama kupila prav vse z vseh teh seznamov. Vendar pa sem ugotovila, da čisto vsega ne potrebujem – v nadaljevanju lahko prebereš, kaj je bilo vredno denarja, kaj ne in kje lahko prihraniš kakšen evro.


Naturally, you’ll need diapers and wet wipes – a lot of them. Make sure to follow special promotions in stores and really stock up when you find a good deal – diapers and wet wipes don’t go bad so you’ll use them up and getting them 25 or 30 % off means a lot of saved cash in the long run. We use Bambo diapers now but for size 1, I preferred Pampers which have a strip in the front which changes color once the diaper is wet, making it easier to keep track. For wet wipes, our favorite are To-to from Tosama.

Plenice in mokre robčke boš seveda potrebovala, in to veliko njih. Najbolje je počakati kakšno dobro akcijo v trgovini in takrat narediti zalogo – ker se robčki in plenice ne pokvarijo, jih boš gotovo porabila, 25 ali 30 % popust pa na dolgi rok prihrani veliko denarja. Od velikosti 2 pri nas uporabljamo Bambo plenice, najmanjšo velikost pa smo kupovali Pampers. Slednje imajo namreč na sprednji strani trakec, ki se obarva, ko je plenica mokra, kar pri res majhnih dojenčkih res olajša spremljanje števila mokrih plenic dnevno. Po mojem mnenju so najboljši mokri robčki To-To Tosame.

Also on the topic – you will need cloth diapers (tetra diapers), but you sure don’t need 30 as some of these lists suggest. We went through 3-4 per day. Since the baby doesn’t own tons of clothes, you’ll be doing laundry every three or four days as it is, meaning that about 15 cloth diapers should be more than enough. Remember to put one (just folded in half) under your baby’s head when they sleep – they tend to spit up the milk and drool, so this will prevent you from washing the sheets every day.

Ko sva ravno pri temu – potrebovala boš tudi tetra plenice, ampak gotovo ne trideset, kot te bodo morda skušale prepričati kakšne mamice. Mi smo porabili tri ali štiri dnevno. Ker otrok nima ogromno oblekic, te tako ali tako čaka veliko pranja, zato bi moralo kakšnih petnajst plenic popolnoma zadoščati. Eno tetra plenico, prepognjeno po polovici, daj otroku med spanjem pod glavo. Ker dojenčki radi polivajo in se slinijo, ti tako ne bo treba rjuhe prati prav vsak dan.

If you decide to go with pacifiers (some moms don’t) – get some before the baby is born and take them to the hospital with you. Soothing a crying baby when you’re still recovering from birth isn’t easy and a pacifier sure can help with that. There are different pacifiers for different ages, so don’t buy too many in the beginning as you’ll be getting different ones every 5-6 months.

Če se boš odločila za uporabo dude (nekatere mame jih preprosto nikoli ne uporabljajo), kupi kakšno še preden se otrok rodi in jo vzemi s seboj v porodnišnico. Tolaženje jokajočega dojenčka med tem, ko okrevaš po porodu, je težko in duda ti lahko pri tem pomaga. Ker pa obstajajo različne oblike dud za različne starosti, ti priporočam, da jih ne kupiš preveč, saj boš nove kupovala približno vsakih šest mesecev.

See this personal care set in the right of the photo? I’d say skip buying something like this since you won’t use most of the stuff anyway. What you do need are some miniature nail clippers and a good nose aspirator – we bought those extra and I haven’t used a single thing out of this set in the last year.

Vidiš ta komplet za osebno nego na desni? Predlagam ti, da nakup česa podobnega izpustiš, saj večine tako ali tako ne boš potrebovala. Kupiti moraš aspirator za nosek in majhen ščipalec za nohtke, vendar oboje lahko dobiš posebej. Sama iz tega kompleta nisem v celem letu uporabila ničesar. View Post

Blogmas #9: What’s baby M getting for Xmas? ***** Kaj bo moj mali M. dobil za prvi božič?

I always loved buying gifts for children but looking back, I didn’t always make the best choices. I’m sure the kids were happy, but the parents probably less so – think sticky things, loud things and presents that include glitter. Now that baby M is about to turn 9 months old (where did the time go?) and is about to celebrate his first Christmas, I’ve become much more picky.

Od nekdaj sem z užitkom nakupovala za otroke, vendar verjetno moje odločitve niso bile vedno najboljše. Otroci so bili vsekakor vedno veseli, vendar pa so bili starši najbrž nekoliko manj – v mislih imam razna lepljiva darila, glasna darila in darila z bleščicami. Moj mali M. bo kmalu dopolnil 9 mesecev (kam je šel čas?) in bo pravkar praznoval svoj prvi božič. Pri njegovih darilih sem seveda bolj izbirčna.
Today, I’m only showing you things he’s getting from us – if you’d like to see other presents he receives, let me know in the comments below. Since he’s my parents’ first grandchild and my mum has been waiting for him for so long, I’m sure that they won’t be holding back (she’s shown lack of restraint in the past nine months, and that’s saying it kindly) and the gifts he receives from them will be much more abundant. That’s also one of the reasons I was trying to hold back and little M. doesn’t exactly express his wishes just yet.

Danes ti bom pokazala le darila, ki jih bo dobil od naju – če bi želela videti še vsa druga darila, ki jih bo prejel, mi to lahko sporočiš v komentarju. Ker je mali M. prvi vnuk mojih staršev in je moja mama nanj čakala kar nekaj časa, sem prepričana, da se ne bo zadrževala pri nakupih (že v preteklih devetih mesecih je jasno pokazala, da ji na tem področju manjka nekaj samokontrole, če se izrazim najlepše, kot znam) in bo prejel kar nekaj daril. To je tudi eden od razlogov, zakaj sem skušala biti sama bolj razumna, želje malega pa so zaenkrat tudi še skrivnost.

The first gift that is his main gift this year is the Tiny Tot Balance Bike & Tricycle. I bought this at Mali Zakladi online store. I love it because it transforms from a tricycle into a balance bike very simply so it’s a 2in1 product. I also like the design and they have a bunch of accessories to go along with it (think helmets, baskets etc.) He’ll have to wait a few months to really start using it but I’m sure he’ll do great.

Njegovo prvo in glavno darilo letos je Tiny Tot Balance Bike & Tricycle, torej poganjalček in tricikel v enem, ki sem ga kupila v spletni trgovini Mali zakladi. Všeč mi je, ker se iz tricikla povsem enostavno preobrazi v poganjalčka, torej gre za dva izdelka v enem. Čudovit je tudi sam dizajn, na voljo pa imajo kar precej dodatkov (čelade, košarice in podobno). Na uporabo bo moral počakati še nekaj mesecev, vendar sem prepričana, da mu bo šlo odlično.

Until then, he has this gizmo to tie him over. This is a 2-1 walker and ride car which also shoots balls out of it, but we’ll try to keep that particular feature from baby M 😉 He’ll be able to use this indoors if he wants to go for a little spin. By the way, he’s already standing up quite a lot and trying to walk along different furniture, so I’m sure it will help with his walking as well. And I’ll need a darker color to cover my graying hair 😉

Do takrat bo lahko uporabljal naslednji gizmo. Gre za 2-1 hojico in avtomobilček, iz katerega lahko dete strelja žogice (vendar pa mu bomo skušali to funkcijo zamolčati). Ta avtomobilček bo lahko uporabljal tudi znotraj, v kolikor se bo želel malo popeljati. Mimogrede, glede na to, da mali M. že kar dobro stoji in poskuša ob pohištvu že malo hoditi, sem prepričana, da mu bo zelo prav prišla tudi hojica. Jaz pa bom potrebovala temnejšo barvo za moje sive lase 😉

Next is his rucksack. He’ll be starting kindergarten in March and as much as I’m not really looking forward to that, I want to make sure that he looks dashing on his first day of “school”. I love this Nici rucksack and I’m sure he will, too.

Naslednje darilo je njegov nahrbtnik. V marcu bo začel hoditi v vrtec in čeprav se tega nič kaj ne veselim, bi rada, da vsaj za prvi dan “šole” izgleda res super. Ta Nici nahrbtnik mi je super všeč in prepričana sem, da bo tudi njemu.

He chose this owl a few months ago at a children’s store and I bought it and hid it from him. He’s not that into stuffed animals so I buy them for him if he shows interest. I must admit, it’s pretty cute.

To sovico si je izbral že nekaj mesecev nazaj v trgovini z igračami, zato sem mu jo kupila in jo še malo skrila. Plišaste igračke mu niso pretirano všeč, zato mu jih kupim, kadar za kakšno pokaže veliko zanimanje. Priznati moram, da je res simpatična.

He’ll also be getting a box of soft building blocks. I can’t wait until I can start buying him proper Duplo and Lego blocks (and play with them myself all day long) but until then, we’ll be playing with these. He loves to stack things and then pull them down so I’m sure these will be a big hit. 

Božiček bo malemu M-ju prinesel tudi škatlo mehkih kock za sestavljanje. Komaj čakam, da mu bom lahko začela kupovati Duplo in Lego kocke (da se bom z njimi lahko cele dneve igrala tudi sama), do tedaj, pa se bo igral s temi. Ker rad postavlja stvari skupaj in jih potem podira, bodo verjetno velik hit.

As you’re reading this, my hubby and I are on a small getaway. Yes, just the two of us – it’s our 10th anniversary in a few weeks and since we really can’t go on a long trip with baby M yet, we’re taking a long weekend off to really enjoy each other’s company. That being said, I have no doubt in my mind that on our trip we’ll be adding a few more gifts for baby M to the stash. If you’re a parent, you’ll understand.

Medtem ko to bereš, sva z dragim na mini oddihu. Da, sama. Čez nekaj tednov praznujeva deseto obletnico in ker malega M-ja še ne moreva peljati na daljše potovanje, si bova vzela podaljšan vikend, ko bova lahko uživala v družbi en drugega. Že vnaprej sklepam, da bom tudi med tem oddihom kupila kaj za malega. Če si tudi sama starš, to gotovo lahko razumeš.

What are you getting your children, nephews, nieces, children of your friends for Christmas? I’d love to hear some ideas – maybe I can jot them down for years to come! Until next time, stay beautiful (and don’t forget to find today’s secret word)!

Kaj pa boš ti letos podarila svojim otrokom, nečakom in nečakinjam ali otrokom svojih prijateljev? Z veseljem bi slišala kakšno idejo – morda si jih tudi zapišem za prihajajoča leta! Do naslednjič, ostani čudovita (in ne pozabi poiskati današnje skrivne besede)!

View Post

Where have I been? – Life update

Dear beauties,

Yes, I have sort of vanished from the face of the Earth in the past few months. I am sorry for that, but not much could be done about that. If you want to know the facts and reasons behind my disappearance, keep on reading!

As many of you may remember, I announced my pregnancy in beginning of January. My due date was 25th of March (which has come and gone and the baby is keeping us waiting) and since we didn’t buy a single thing until we told everyone, we had a lot to do in those three months.

I must say, that playing house all over again, decorating the nursery and buying baby clothes had been a blast and I enjoyed every minute of it. Everything had been set for about a month now, just waiting for the new addition to our family. I will share some photos once the little one arrives.

I had a really lovely pregnancy up until about 36 weeks (a normal pregnancy lasts about 40 weeks) and I was really proud of myself, saying sentences like »I could do this all the time« and »I don’t even understand why I have to go on maternity leave« and similar. Well, then 36th week rolled around and all of a sudden, every possible nuisance and pain related to the last month hit me hard. I got back pain. I got cramps. I got an inflammation of the carpal tunnel (which I still have and typing is hell). I began suffering from high blood pressure and swelling. I was filling ill all the time. I started having ligament pain. You name it, it hurt.

And yes, blogging was the last thing on my mind with my body so obviously set on hurting me.

For the past couple of days, I’ve been feeling a little better, but it’s possibly also because I know that it’s really going to be any day now that little M. joins this world. I have some posts planned in the meantime, hopefully I’ll be able to post them normally.

And once I come back, we’ll have plently of reasons to celebrate with a nice giveaway!

Until next time, stay beautiful!